Polityka prywatności

Podstawowe podsumowanie

TSS Group a.s. wykonuje przetwarzanie Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy sprzedaży towaru (lub do realizacji działań podjętych przed zawarciem takiej umowy) oraz dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, które jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku świadczenia usługi publicznej tego przedsiębiorstwa.

1. Tożsamość i dane kontaktowe operatora

1.1. Twoje dane osobowe są obsługiwane przez Galicja-Eltal s.c z siedziby 32-080 Zabierzów , ul.Dębowa 4, NIP:677-10-19-213

(Zwany dalej „operatorem”).

1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące:

Adres do doręczeń:
Galicja-Eltal s.c
32-080 Zabierzów , ul.Dębowa 4
tel: +12 636 55 55
9AM – 5PM
NIP:677-10-19-213

email: biuro@galicja-eltal.com.pl

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do:

2.1.1. Wykonanie umowy pomiędzy Tobą a Operatorem lub wykonanie działań Operatora przed zawarciem takiej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „rozporządzenie”)

2.1.2. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na przedsiębiorcy wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, tj. Wypełnienie obowiązków nałożonych na operatora przez powszechnie obowiązujące przepisy ustawa nr. 235/2004 Coll., O podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami, ustawą nr 586/1992 Coll. o podatku dochodowym, z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr 563/1991 Dz.U., o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy pomiędzy Tobą a operatorem, w tym dostawy towaru oraz rozwiązanie odpowiedzialności za błędy lub realizacja środka przez operatora przed zawarciem takiej umowy, a wypełnienie powiązanych zobowiązań operatora z tytułu świadczenia usług publicznych.

3.2 Zgodnie z art. 22.

4. Okres przechowywania danych osobowych

4.1 Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny do celów archiwizacji zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ale nie dłużej niż przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. regulacje prawne.

4.2 Przegląd zapisanych danych i czasu przechowywania

Cel przetwarzania

Okres przechowywania danych osobowych

Zrealizowane zamówienia Najdłużej 10 lat po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym dokument podatkowy został wystawiony
Wypełnione roszczenia Najdłużej 5 lat po zakończeniu postępowania reklamacyjnego
Zapytanie z centrum kontaktowego Najdłużej 60 dni po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie
Docelowa oferta towarów i usług Najdłużej 30 dni po wycofaniu zgody
Kampania marketingowa Najdłużej 30 dni po wycofaniu zgody

 

5. Zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy tylko niezbędne dane, abyśmy mogli zaoferować Ci wysokiej jakości towary i usługi dostosowane do Twoich potrzeb.

 • Imię, Nazwisko
 • Adres do doręczenia zamówionego towaru
 • Adres rozliczeniowy
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Historia zakupów
 • Historia odwiedzonych stron internetowych
 • Historia aktywności w kampaniach e-mailowych

6. Inni odbiorcy danych osobowych

6.1. Innymi odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy kurierskie i inne osoby zaangażowane w dostawę towarów lub dokonywanie płatności z tytułu umowy sprzedaży oraz osoba świadcząca na rzecz operatora obsługę techniczną sklepu internetowego, w tym oprogramowanie i przechowywanie danych. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą.

Nazwa

Kraj

Cel przetwarzania

Google

US

Analiza zachowań w sieci, reklama on-line w sieci Adwords

Mailkit

CZ

Marketing e-mailowy

SPS

SK

Zamów wysyłkę

ABRA

CZ

Strony internetowe, system informacyjny, księgowość

 • 6.2 Odbiorcami Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych mogą być również organy administracji finansowej lub inne właściwe organy w przypadkach, w których na operatora nakładane są powszechnie obowiązujące przepisy prawa.6.3 Operator nie zamierza sprzedawać Twoich danych osobowych do krajów trzecich (poza UE) ani organizacji międzynarodowych.7. Prawa osób, których dane dotyczą7.1. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu przysługuje Ci prawo żądania od Operatora dostępu do Twoich danych osobowych, prawo ich edycji lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. danych oraz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.7.2 Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało naruszone lub naruszono przepisy, masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.7.3. Nie masz obowiązku podawania danych osobowych. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, a bez podania Twoich danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej realizacja przez operatora.8. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanieNie stosujemy profilowania ani automatycznego przetwarzania danych osobowych w naszych witrynach lub kampaniach.

  9. Google Analytics

  Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej firmy

  Google Inc. Aby uzyskać pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych, odwiedź: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

  10. CIASTECZKA

  W naszych witrynach internetowych używamy „plików cookie”, które są małymi plikami danych przechowywanymi na dysku twardym Państwa komputera. Pliki cookie, których używamy, nie przechowują żadnych danych osobowych zgodnie z niniejszymi warunkami ani w inny sposób nie zbierają żadnych danych osobowych ani adresu IP

  Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz usunąć wszystkie pliki cookie z dysku swojego komputera w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, zablokować ich odbiór, a także upewnić się, że zostaniesz o tym powiadomiony przed zapisaniem każdego pojedynczego pliku.

  11. Odniesienia do przepisów

  11.1. https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

  11.2. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18

Menu

  Interesuje mnie:
  Zabezpieczenie autaZdalny start

  Dodatkowe Informacje:
  Skrzynia biegów: ManualnaAutomat
  Odpalanie samochodu: KluczykiemPrzyciskiem Start/Stop
  Click outside to hide the compare bar
  Komparator